Strona główna

8255696_sBiuro Biegłego Rewidenta „Audyt i Rachunkowość” wpisane na listę firm audytorskich uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewid. 3134.
Właścicielem Biura jest biegły rewident Daniela Jasiulewicz wpisana do rejestru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem ewid. 1393.
Top