Oferta

Biuro biegłego rewidenta „Audyt i Rachunkowość” Daniela Jasiulewicz wpisane na listę firm audytorskich uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewid. 3134 oferuje profesjonalne usługi w zakresie:

  • badania sprawozdań finansowych,
  • przeglądu ksiąg rachunkowych,
  • audytu wykorzystania środków unijnych,
  • prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych oraz ZUS.

Profesjonalne wykonanie usług, zgodnie ze standardami rewizji finansowej oraz kodeksem etyki zawodowej obowiązującymi biegłego rewidenta.
Zapraszamy do współpracy

Top