O biurze

Właściciel biura biegły rewident Daniela Jasiulewicz posiada wykształcenie ekonomiczne (Uniwersytet Warszawski) i wieloletnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego oraz zastępcy dyrektora d/s ekonomicznych.
Zajmuje się corocznym badaniem sprawozdań finansowych, przeglądem ksiąg rachunkowych, audytem wykorzystania środków unijnych. Posiada doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych o zróżnicowanej formie prawnej:

  • jednostki skarbu państwa,
  • spółdzielnie,
  • jednostki służby zdrowia,
  • jednostki lasów państwowych,
  • spółki prawa handlowego (osobowe i kapitałowe) różnej wielkości i różnych źródłach finansowania.

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych.

Top